A dohányzó férfiak rizikófaktorai

A dohányzás és a drogfogyasztás következményei, A dohányzás és a drogfogyasztás következményei. Szám-Lap – A szenvedélybetegségek világa

A foglalkozás során a kortárs interakciók a dohányzás és a drogfogyasztás következményei aspektusát kortárshatás, kortársnyomás és annak egészségre való hatásait közösen, irányítottan vizsgálják. Fontos, hogy ezáltal társas kapcsolataik bővüljenek, önkifejezési képességük, vitakészségük, problémamegoldó gondolkodásuk, együttműködési és kritikai készségük fejlődjön, valamint szókincsük gazdagabbá váljon.

Erősödjön továbbá a társadalmi problémákkal szembeni érzékenységük.

Témakörök: Reális énkép kialakítása. Pozitív visszacsatolás önmagunk és mások felé. Szerepeink a társadalomban.

a dohányzás és a drogfogyasztás következményei

Önismeret fejlesztése, döntéshozási képesség készségszintre emelése. Sztereotip gondolkodás visszaszorítása.

a dohányzás és a drogfogyasztás következményei

Adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek. A család szerkezete. A családban betöltött szerep hangsúlyozva a diák saját szerepét. Társas kapcsolatok bővítése. Együttműködés, kritikai- és vitakészség fejlesztése, szókincsbővítés.

Társadalmi problémákkal szembeni érzékenység, problémamegoldó gondolkodás.

a dohányzás és a drogfogyasztás következményei

A függőség, ragaszkodás, szenvedély, káros szenvedély fogalmak jelentésének tisztázása. Témakörök: Szabadidő helyes eltöltése.

Helyes internethasználat az internet szerepe az életünkben, hatásai. Digitális világ miatt kialakult káros szenvedélyek és kommunikációs változások. Digitális függőség. Emotikonok szerepei, jelentésük. Gyakorolják a világháló és média helyes használatát. Ismerjék az egészségügyi szolgáltatásokat iskolavédőnő, iskolapszichológus, gyermekvédelmi referens, segítő szervezet, segélyvonalak stb.

Szituációs játékokon keresztül valós élethelyzeteket próbáljanak ki, helyes magatartási formákat sajátítsanak el.

Digitális Iskolai Egészségfejlesztési Eszköztár

Felismerjék az alkohol és dohányzás mentális és fiziológiai hatásait. A kémiai és viselkedési addikciókat közösen feltárják és jelentésüket megismerjék. Megismerjék a gyógyszerek szerepét a társadalomban és a gyógyszerfüggőség fogalmát. Legális és illegális. Legálisan kapható, függőséget okozó szerek.

Kémiai és viselkedési addikciók. Gyógyszerek szerepe a társadalomban, gyógyszerfüggőség. Megküzdési stratégiák fejlesztése. A világháló helyes használata. Serkentő italok fiziológiai és mentális hatásai. A média, és a reklámok hatása a vásárlási, fogyasztási szokásainkra.

a dohányzás és a drogfogyasztás következményei

Új tanulási stratégiák. Alkohol és a dohányzás mentális és fiziológiai hatásainak megismerése.

Káros szenvedélyek

Kémiai és viselkedési addikciók alapszinten történő feltárása, jelentésük ismertetése. Megküzdési stratégiák formálása. Képesek legyenek felmérni az egészségkockázatot és felelősségüket a drogfogyasztás tükrében, majd ennek tudatában megfelelő döntést hozni. Fejlődjön a tanulók megküzdési és elutasítási stratégiája. Értelmezni tudják a droghasználat miatt kialakult egészségi lelki, testi és jogi következményeket. Drogok csoportosítása Témakörök: Legális és illegális drogokkal kapcsolatos kifejezések, fogalmak ismeretének elsajátítása, alkalmazása.

Kábítószerekkel kapcsolatos alapismeretek.

Diószegi Judit, pszichiáter Aki dohányzik, számos káros tényezőnek és következményes negatív hatásnak, betegségnek teszi ki magát. Vajon minden dohányos tisztában van az összes következménnyel? Tekintsük át részletesen. A dohányfüst többféle egészségre káros anyagot tartalmaz: kátrány, szén-monoxid, nikotin, policiklikus szénhidrogének, nitrózaminok, ciánhidrogén, radioaktív polonium, arzén és még sorolhatnánk

Illegális szereket érintő jogi alapismeretek. Drogok hatása a testre és lélekre.

  1. A lábak érbetegsége dohányzáskor
  2. A káros szenvedélyek és a fertőzések igazi okai - konigclub.

A szenvedélybetegség folyamatának bemutatása. Szerhasználattal kapcsolatos fogalmak. Kockázat, döntés és felelősség a drogfogyasztás tükrében.

a dohányzás és a drogfogyasztás következményei

A droghasználat egészségi és jogi következményei. Valós élethelyzetek feldolgozása. Elmélyítsék ismeretüket a droghasználat egészségre gyakorolt lelki, testi és jogi következményeiről, meglévő információikat rendszerezzék.

Képesek legyenek a káros szenvedélyek témájában tanult szakkifejezéseket alkalmazni, a témával kapcsolatos fogalmakhoz példákat társítani. A káros szenvedélyek kapcsán holisztikus szemléletet sajátítsanak el.

A dohányzás nőket érintő hatásai

Rész- egész összefüggés felismerési képességek fejlesztése. Leszokni a dohányzásról, fogyás nélkül, kommunikációs készség fejlesztése. Rendőrségi program Telefontanú és segélyhívó telefonszámok ismertető bemutatása. Megértsék a hétköznapi szenvedélyek jellegzetességeinek feldolgozásán keresztül a szenvedélybetegségek működési mechanizmusát.

Lehetőségük nyíljon kommunikációra a függőségekről és szenvedélyekről, a nemet mondásról, tudatosítsák ezen fogalmakhoz való viszonyukat.

Megismerjék a droghasználat helyetti más alternatívákat. Tisztázzák a lelki egészség fogalmát, tudatosítsák azokat az erőforrásokat, eszközöket, amelyek a lelki egészség fenntartását segítik.

A hosszú élet titkai

Legyenek tisztában a visszautasítás és a meggyőzés stratégiáival, tapasztalják meg azokat modellált formában. A mindennapi szokások — pozitív, hétköznapi szenvedélyek és a szenvedélybetegségek közötti határ kijelölése. A tanulók függőségekhez való érzelmi viszonyának feltérképezése, tudatosítása, témára hangolás, involváltsági fok növelése. Drogokkal, drogfogyasztással kapcsolatos vélemények feltérképezése. Információrendezés és korrekció, döntés előkészítés mérlegelési szempontok a saját döntéshez : a szerhasználat főbb jellemzői ifjúsági kutatási eredmények alapján.

Információ a kezelőhelyekről, kortárssegítő hálózatról. A lelki egészség fenntartását segítő erőforrások, eszközök tudatosítása. A visszautasítás és a meggyőzés stratégiáinak megismerése, megtapasztalása játékos formában.

a dohányzás és a drogfogyasztás következményei

A dohányzás hátterének feltárása: a dohányzás okainak vizsgálata. Térképezzék és tudatosítsák a szenvedélyekhez való viszonyukat. Tisztázzák a fizikai és lelki függőség fogalmát.

Ismerjék meg a drogfogyasztásra hajlamosító és a védő tényezőket, valamint a szerhasználat, ezen belül is a dohányzás káros következményeit: az egészség- társadalmi és gazdasági hatásokat, a használat veszélyességét fokozó tényezőket. Legyenek információik az alkohol- és droghasználat helyetti más alternatívákról, a döntéselőkészítés és döntéshozatal folyamatáról, ismerjenek mérlegelési szempontokat és eljárásokat a saját döntéseik meghozatalához.

  • A káros szenvedélyek és a fertőzések igazi okai, A dohányzás és a drogfogyasztás következményei
  • A marihuánás másnaposságként emlegetett állapot a füvezést követően jelentkezik, és akár néhány napig is eltarthat.
  • Szám-Lap – A szenvedélybetegségek világa
  • A dohányzás káros hatásai
  • Minden gyomorfájás a dohányzásról való leszokásból
  • Drog, cigi, alkohol - KamaszPanasz

A káros szenvedélyek fizikai, lelki és társadalmi hatásainak tudatosítása. A dohányzás a dohányzás és a drogfogyasztás következményei a nikotin okozta függőség fizikai és lelki vonatkozásai, mit jelent általában a káros szerek okozta testi és lelki függőség.

A dohányzás egészségre gyakorolt, társadalmi és gazdasági következményei. A kannabiszhasználat káros hatásainak szemléltető bemutatása. Megismerjék a dohányzás és alkoholhasználat helyetti más alternatívákat, a döntéselőkészítés és döntéshozatal folyamatát a saját döntéseik meghozatalához.