Smoke Out Ár - SMOKE OUT

A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja,

Szinte mindennek van Világnapja: ellene, mellette. Létezik hát — miért is ne? Ezen a napon a lelkiismerettel rendelkező dohányosnak illik magába szállnia és elgondolkoznia, elkeserednie, felháborodnia azon, hogy a dohányzás mily romboló az egészségre, és hogy mennyien lépnek meggondolatlanul a lassú, de biztos öngyilkosság ösvényére; mi a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja, füstölésükkel nemcsak önmagukat, de környezetüket, nemdohányzó társaikat is veszélybe sodorják.

E napon, ha másért nem is, a dohányzás rabjainak legalább emberiességi megfontolásból, otthon kellene hagyniuk csomag cigarettájukat, sőt — végképp el is feledhetnék. Ritkán történik ez. Vannak viszont konferenciák, plakátok, manifesztumok, ellenkampányok a sajtóban, határozatok, szigorító törvények, kitiltások, pénzbírságok.

Vannak továbbá leszoktató szerek, gumik, tapaszok, aromásított elektromos füstölőkütyük és más hasonló szimulakrumok meg szurrogátumok. Érdekes, hogy szembeötlő hatástalanságukon, ártalmatlanságukon senki még csak el sem csodálkozik. Pedig a tét éppen a dohányzás visszaszorítása, végtére is — eltüntetése lenne; manipulációval, szelíd erőszakkal.

Való igaz, ma nem alkalmazhatók olyan meredek megoldások, mint hajdanán a cári Oroszországban, amikor orrcsonkítással büntették a dohányzást; vagy amilyen az amerikai szesztilalom volt a múlt század harmincas éveiben. Ha lehetne, sem lenne sokkal több eredményük, mint a világnapi konferenciáknak vagy a leszoktató ragtapaszoknak… Láttam egy gyermekrajzot, az akkor mit hagyjon abba a dohányzásból világnapi verseny-járdarajz volt talán: cigarettából kibodorodó füstfelleget ábrázolt, amint egyre nőtt — mint a palackba zárt szellem —, beborította az embereket, majd óriás kísértetté hatalmasodva, a Földgolyót fojtogatta.

Azt a kulcsképet mutatta meg, ami az elrettentő ellenplakátokról, felvilágosító filmekből valahogy mindig kimarad, de aminek hiányában minden ellenkampány, konferencia, törvény-határozat és ragtapasz eredménytelen, és az is marad.

A kulcskép maga a bodorodó kísértet: a démon. A gyerek látta.

Fura dolog azt tanítani a gyermekeknek, hogy démonok, kísértetek nincsenek. Megtévesztheti őket, akik még tudják, látják, amit mi is tudnánk, ha még jó idejében ki nem fújták volna a fejünkből.

A démonok, attól, hogy a mesékbe meg a babonákba zárjuk őket, nem szűnnek meg létezni.

Ellenkezőleg: a palackba zárt szellem módjára egyre dühösebbek lesznek, és mivel láthatatlan réseken keresztül úgyis kiszivárognak, csak annál veszélyesebbek. Márpedig a z el nem ismert ellenséget nemhogy legyőzni nem lehet, de ellene a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja is csak árnyékbokszolás.

Pedig, a démon ott lesz mindig, benne lesz, még mielőtt az első szálra rágyújtana; ott lesz apja kezében, amikor kiveri a szájából; vagy a tanáréban, amint a megrovást írja; vagy a barátjáéban, amikor megkínálja; legfőképp mindenütt, ha közömbösen észre sem veszik. Ott van a csábos cigaretta-reklámokban, és ott van a konferenciákban, az ellenkampány ijesztő fotóiban, a szigorú törvényekben, a hajdani csonkító késben.

Ott van mindenütt, mindenkiben, aki cigarettázik, és aki harsog ellene. Ott van, és nevet. Ezért eredménytelen a törvény és orvosi tanács és konferencia és gyermekrajz-verseny.

a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

Nem is tehetem meg, hiszen még a magaméval sem boldogulok. Pedig, már ismerem. És ismerheti minden dohányos, aki már próbált leszokni róla egyszer is. Csábít, izgat, csillapít, megnyugtat, elbódít, körbefon, szeretteti magát. S ha menekülnél, hiányával gyötör meg, aztán készségesen visszafogad, a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja egy ravasz elhagyott szerető.

A démon ismeretlensége nem felismerhetetlenségéből, hanem félreismerésé­ből adódik. Tudósok, orvosok százai—ezrei igyekeznek kimutatni a dohány, a nikotin mérgező, gyilkos hatását. Ez egyre nagyobb sikerrel is jár — a közvéleményen is érezteti hatását —, bár eredményt, természetesen, nem hoz.

A démon csak halványodik, ami nem megszűnését, hanem mindössze felismerhetetlenségét okozza. Ebben áll a démon ravaszsága — és az ember vaksága.

Persze, ma szégyellünk hinni a kísértethistóriákban. Felvilágosult ember abban hisz, amit lát, hall, érez. Pontosabban, még abban sem — hiszen, de jó is lenne! A démonnak, sajnos, súlya nincs, képlete sincs, nem is mér­hető semmiképpen; ezért újabban ki is záratott a valósan létezők világából. Így nem csoda, hogy azt a feljegyzést, miszerint Jean Nicot a francia udvarban körül még orr-rákot is gyógyított dohánnyal — kétkedéssel fogadják még a szakemberek is.

Dohányzás és a leszokás a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

Pedig, miért ne gyógyíthatott volna?! Ha azt írom: démon a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja nem kell azonnal egy förtelmes, alattomos, rosszindulatú dzsinnre gondolni. A démon önmagában nem föltétlenül rosszindulatú. Azonban a démon igenis, veszélyes. A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja, akár a tűz vagy a kígyó. A démon akkor válik gonosszá, ha elfojtják, elnyomják, elfelejtik, elhomályosítják, száműzik, szembefordulnak vele.

Ha megfosztják létterétől. Száműzik, idegenné teszik. Ez történt a dohánnyal is. Mert ma az emberek nem dohányoznak, hanem nikotinizálnak.

a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

Ma már kevesen tudnak dohányozni én sem — minél többet füstölnek, minél többet cigarettáznak; azaz minél inkább nikotin-függőkké válnak, annál kevésbé tudnak dohányozni. Így lesz a dohányzás öngyilkos nikotinizálássá, így lesz a Dohány Démona rosszindulatúvá. Nehogy azt higgye bárki is, hogy a dohány eleve mérgező.

Nehogy azt higgye, hogy a dohány lényege a fojtogatás. Az ember tette méreggé a dohányt, úgy, hogy nikotinná lekémizálta. Az ember változtatta fojtogató lidérccé a Dohány Démont úgy, hogy helyéből kimozdította, lealjasította, létterétől és lényegétől megfosztotta — tehát kisemmizte. Ezt tette az európai ember. Kisemmizte a démont, és fegyvert adott a kezébe: a nikotint. A dohány elsősorban és mindenekfölött a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja — művelt növény.

És mint minden művelt növény — szent. Őshonában, az iker-földrészen isten volt, aminthogy az volt a kukorica vagy a krumpli is. A fölényes hódítók a növényt átrabolták Európába, ám az istent ottfeledték.

De átkelt az is az Óceánon — csakhogy akkor már démonként, a nikotin gyilkos álarcát viselve. A dél-amerikai tereno indiánok nem tudnak nikotinról. De ismerik a Dohány eredetét. Úgy mondják, hogy egy emberevő boszorkány-asszony meg akarta mérgezni férjét, majd fel akarta falni.

Ám a férfit szemfüles fia figyelmeztette a veszedelemre, így sikerült ármányos asszonyát egy állatoknak ásott csapdába csalnia, ahol az meg is halt. Az imígy a boszorkány sírjává vált verem tetején később különös növény nőtt, amit a férfi leszedett, megszárított, és meggyújtván, éjszaka titokban elfüstölte — azaz elszívta. Így született a Dohány, és így lett szokássá a dohányzás — az ügyes férfi emlékére.

Lévi-Strauss, aki lejegyzi a történetet, felboncolja, kielemzi, strukturális ellentétpárokat mutat ki benne-belőle, de azt nem mondja el, hogy mi ez. A A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja alkímiája. Az ős férfi tette óta örökkön áhítattal újra és újra elvégzett szakrális rítus — szimbolikus transzmutáció, a Dohány átlényegülései: asszony— föld—növény—tűz—füst—szellem: az asszony putrefactiója földdé, a föld metamorfózisa növénnyé, a növény víztől való separatiója szárítással, a levelek incineratiója parázzsá, a parázs sublimatiója füstté, azaz léggé, azaz szellemmé — ami: férfi-princípium.

Tehát alkímiai coniunctio: hierogámia — szent nász.

Az Orvosi Hetilap áprilisi lapszámai in: Orvosi Hetilap Volume 65 Issue ()

Élet és halál, az elemek örök körkörös transmutatiója. Ez a Dohány lényege. A a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja indián, aki ültet, gyűjt, válogat, szárít, gyújt, füstöl — az alkímiai szertartást végzi — a Dohány Démonnal együtt vele, általa az életet műveli: a földet műveli, a dohányt műveli, a törzsét műveli, magát műveli. Amikor a földet, a dohányt műveli, szeretettel műveli, mert őseit műveli, fiait műveli.

Fórum / Nikotin, Démon - Látó Szépirodalmi Folyóirat

Amikor meghal, föld lesz belőle, dohány lesz belőle, füst lesz belőle, szellem lesz belőle — majd a fia műveli. Aki a földet műveli — és szeretettel műveli, atyja az annak. Atyja azért, mert tudja, hogy ő a föld fia. Szeretettel ás, gyűjt, szárít, füstöl. Az életet műveli.

Prágai Magyar Hirlap, 1937. február (16. évfolyam, 26-49 / 4172-4195. szám)

Sose hallott nikotinról. De tudja, hogy a Dohány méreg, és emberevő: veszélyes. Csapdába ejtette azonban és megszelídítette. És a Dohány nem mérgezi, nem fojtja meg. Együtt él vele. A nikotin nem áll közéjük. Észak-Amerikában, Carlos Castañeda beavatást nyert Don Juan, a pueblo indiánok sámánja révén a Dohány misztériumába is — ellenben a nikotint meg sem említi.

a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

Hehaka Sapa, a Fekete Szarvas, a sziúk nagy törzsfőnöke élete alkonyán feltárta a fehéreknek a pipázás rítusainak rejtett értelmét, úgy, ahogy azt ő Hehaka Pától hallotta, a kalümet nagymesterétől. A kalümet az áldozati oltár, ahol a dohányt, azaz a földet elégetik, és így szellemmé változtatják; a beszívott füstöt a négy égtáj — tehát a világ teljessége felé fújva.

A lakota indiánok sámánja, a Tőr is felfedte a legnagyobb wakan — azaz szentség — titkát: a pipáét.

Szokj le a dohányzásról egy óra alatt! (Hipnózis) Abbahagytam a dohányzást és beteg voltam

A füstöt — tehát a Dohány Szellemét — mint az ember leheletét, meg kell osztani a Négy Széllel, az Éggel, a Négy Világtájjal, az idő kerekségével — a Világ Teljességével —, körbekínálni a föld leheletét az ég négy lélegzetének, azaz lélek-zetének.

A pipafüst lényege, hogy láthatóvá teszi a láthatatlant: a szeleket, az emberi lélegzetet, a pipát megosztók közti szálakat; és felviszi az emberi lelkek fohászát a Nagy Szellemhez, aki­től minden élő és való nyerte létét és lélek-zetét; összeköti az imádkozókat az égi lényekkel: felhőkkel, nappal, csillagokkal meg a szent ősökkel. A minden teliholdkor megismételt Szent Pipa rítusa szinte minden törzsnél ha árnyalatnyi különbségekkel is a nyárközépi Naptánc emlékezetére történik; sascsont-sípok zenéje mellett.

Ez a Dohány Démon szerepe: megmutatni a láthatatlant, összekötni eget-földet, elvinni az őshöz, az éghez az embert — hordani lelkét, lélegzetét, imáját; őriz­ni a Naptáncot egyik nyárközéptől a másikig, egyik világtól a másikig.

A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja, 5 tipp, ami segít leszokni a dohányzásról

Ezért a legnagyobb szentség a pipa, a békepipa, amit magától a Fehér Bölény Asszonytól kaptak az ősök, azért, hogy egymáshoz, a világhoz, az éghez fordulhassanak. A Dohány a megszólíthatóság zálogául adatott, ő maga a megszólíthatóság. A pipaszóra válaszolnak az élők és a holtak — a szél hordozta füsttel átölelik egymást. A Dohány Démona a Lélek Követe, ezért béke- a pipa. Béke a pipa, mert a füstöt megosztva megosztják lélegzetüket, lélegzetüket megosztva megosztják lelküket, lelküket megosztva eggyé válnak egymással, a világgal.

Ez az értelme annak is, hogy a haida indiánok harci bárdjának tomahawkjának foka békepipává kalümetté van faragva.

Miért kell neked a dohányzás? A nyelv fáj a dohányzás miatt

Elásni a csatabárdot, annyi, mint megfordítani azt — a háborút a törzsek és a világ békéjévé füstölni a kalümet oltárán.

Ők sem hallottak a nikotinról. És a Dohány Szelleme nemhogy megmérgezné — inkább feloldja őket.

 1. Barátai segítenek leszokni a dohányzásról
 2. Hogy Larin leszokott a dohányzásról
 3. Mennyi időbe telik abbahagyni a dohányzás vágyát

Feloldja és Összeköti. A Dohány odaajándékozza őket egymásnak, a világnak; és ők odaajándékozzák a Dohányt egymásnak, a világnak. Ez a Békepipa misztériuma. Ha végigutazunk Törökországon, minden faluban ott látni a férfiakat kinn ülve körben a teaházak előtt; csendben vagy halkan beszélgetve naphosszat, és közben szopogatják-szörtyögtetik, körbeadogatják a nargilé szipkáját.

 • Smoke Out Összetevői Elkészítése Nem mehetünk el sehova a barna hajú Desdemona napfényszínben, Simándy József, a barna bőrű Othello világos vörösben, Simándy áttetsző kék szeme - barna!
 • A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja A dohányzásról való leszokás a célod, vagy az, hogy egészséges légy?
 • Prágai Magyar Hirlap,
 • Leszokni az asztalra való dohányzásról - newyorkhair.hu
 • Hányinger és gyomorfájás dohányzás után
 • Leszokni az asztalra való dohányzásról Szokj le a dohányzásról egy óra alatt!

Ez már Európa? Évszázadok óta üldögélnek ugyanígy: hallgatnak, bólogatnak vagy suttognak, morzsolgatják imagyöngyeiket, kortyolják kis findzsáikból az erős feketekávét vagy teát, és szívják a hasas vízipipát. Ezeknek az embereknek hajdan földrészekre kiterjedő birodalmuk volt. Akkor is így tettek — ha épp nem voltak csatarendben, vagy nem vagdalkoztak az ostromok dübörgésében.

De sem akkor, sem most: nikotinról nem hallottak. Sőt, mi több: koffeinről vagy teinről sem. A spiritusztól alkoholtólazaz a A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja Démonától pedig megóvta őket a Próféta — így arról a jámborak jobbára tudatlanok.

Mégse feledjük, hogy a kerengő szúfi dervisek költészetében a Bor mily nagy tisztelettel öveztetik. A moszlimok világában a dohány ugyanúgy idegen, mint a kávé vagy a teacserje. Ez úgy értendő, hogy egyik sem bábáskodott az iszlám születése körül. De: a moszlimok világában ugyanúgy otthon van a dohány, mint a kávé vagy a teacserje. Mégis, mi az oka, hogy ezek egyike sem vált gonosz dzsinné, eluralkodván a Próféta gyermekein?

 •  - Поддержи .
 •  - Это все, что у меня .
 • Затем дрожащими руками открыла следующее сообщение.
 • Smoke Out Ár - SMOKE OUT
 • Tüdős torna a dohányzásról való leszokáshoz
 • «Может, заскочить на секунду, когда просмотрю эти отчеты?» Бринкерхофф взял первую распечатку.

Talán csak annyi, hogy belőlük még nem veszett ki a szentség iránti eredeti hajlam, és nemcsak hogy tudomásuk van a démonokról, de tiszteletben is tartják őket. Mert az illatszenvedélyüknél, ínyencségüknél és egészséges hedonizmusuknál már csak a hitük nagyobb. Ellenkező esetben az élvezetek e mesterei nyomorú rabszolgáivá váltak volna dohánynak, bornak, kávénak… Misztikus érzékenységüknek köszönhetően nemcsak ők simultak észrevétlenül a démonokhoz, de magukat a démonokat melengették életükhöz — és egymáshoz.